Xu hướng đào tạo và phát triển mới (L&D Trendy)

Đào tạo và phát triển (L&D) là yếu tố vô cùng quan trọng trong bất kỳ tổ chức nào, vì nó có thể giúp doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững dựa trên nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, trước sự biến đổi của những yếu tố đến từ thị […]