4 ứng dụng quan trọng của khung năng lực trong quản trị nhân sự 

  4 ứng dụng quan trọng của khung năng lực trong quản trị nhân sự  Khung năng lực đóng vai trò chủ yếu, được ứng dụng rất nhiều trong quản trị nhân sự, từ tuyển chọn, đào tạo nhân sự đến quy trình đánh giá, đãi ngộ nhân viên… Tuy nhiên, không phải ai cũng […]