EDTEXCO và Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam (VNHR) chính thức ký kết hợp tác chiến lược

EDTEXCO và Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam (VNHR) chính thức ký kết hợp tác chiến lược Ngày 28/02/2024, Công ty Cổ phần Công nghệ giáo dục EDTEXCO và Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam (VNHR) chính thức ký kết hợp tác chiến lược nhằm tạo ra những giá trị bền vững và […]