4 thành phần chính của mô hình khung năng lực bất cứ tổ chức nào cũng nên có

4 thành phần chính của mô hình khung năng lực bất cứ tổ chức nào cũng nên có Để xây dựng một mô hình năng lực phù hợp, doanh nghiệp cần phải bám sát vào đặc điểm của từng nhân viên. Mỗi cá nhân trong công ty đều có thể là một cấu trúc năng […]