Làm sao để tránh sai lầm trong xây dựng khung năng lực khi áp dụng trong thực tiễn?

Làm sao để tránh sai lầm trong xây dựng khung năng lực khi áp dụng trong thực tiễn? Xây dựng khung năng lực tại doanh nghiệp trong thực tiễn có thể khác xa với những gì tổ chức định hình trong ý tưởng, trên giấy tờ… EDTEXCO sẽ giúp doanh nghiệp của bạn tránh triệt […]