Những sai lầm thường gặp khi xây khung năng lực và cách khắc phục

Những sai lầm thường gặp khi xây khung năng lực và cách khắc phục Khung năng lực là công cụ nền tảng cho mọi khía cạnh trong công tác quản trị nhân sự của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa chú trọng xây dựng khung năng lực vì mọi quyết định đang […]