EDTEXCO đồng hành cùng Talkshow “Quản trị doanh nghiệp hiệu quả” do cộng đồng EXVIN tổ chức với vai trò là nhà tài trợ

EDTEXCO đồng hành cùng Talkshow “Quản trị doanh nghiệp hiệu quả” do cộng đồng EXVIN tổ chức với vai trò là nhà tài trợ Ngày 23/03/2024 vừa qua, EDTEXCO vinh dự trở thành đơn vị đồng hành với vai trò là một trong những nhà tài trợ của Talkshow “Quản trị doanh nghiệp hiệu quả” […]