Lễ ký kết thỏa thuận giữa EDTEXCO và HAB

Lễ ký kết thỏa thuận giữa EDTEXCO và HAB Sáng ngày 19/04/2023 vừa qua, tại tầng 9 – Tòa nhà Zodiac – số 1 Duy Tân, Công ty Cổ phần Công nghệ giáo dục EDTEXCO và HAB Holistic đã ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược nhằm mang lại giá trị tối ưu hơn, […]