Đưa khung năng lực để ứng dụng vào phần mềm công nghệ X360 – PersonQ

 

Trong nền kinh tế nhiều biến động, cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, các doanh nghiệp có xu hướng chú trọng hơn trong công tác xây dựng khung đánh giá nguồn lực nội bộ để có thể nâng cao năng lực của đội ngũ, giúp doanh nghiệp đứng vững trước những “bất ổn” của thị trường. 

Phần mềm đánh giá năng lực nhân sự X360 PersonQ của EDTEXCO sẽ giúp tổ chức của bạn đo lường năng lực nhân sự thông qua việc ứng dụng bộ khung năng lực hiệu quả. 

 

1. Áp dụng khung năng lực để đánh giá nhân sự trong giải pháp PersonQ

Khi triển khai khung năng lực, doanh nghiệp sẽ phải xác định được yêu cầu về loại năng lực và cấp độ ở từng năng lực của vị trí hiện tại hoặc vị trí cần phát triển lên đồng thời thực hiện đánh giá năng lực cho cán bộ quản lý và nhân viên.  

Khi có hai dữ liệu này, việc xác định ai cần phải đào tạo năng lực gì, đào tạo ở cấp độ nào trở nên vô cùng đơn giản khi so sánh mức độ đáp ứng và yêu cầu năng lực. 

2. Cơ sở trả lương và quản lý thành tích 

Bên cạnh đó, Khung năng lực cũng thiết lập một nền tảng quan trọng cho việc xây dựng hệ thống quản lý thành tích và đãi ngộ dành cho đối tượng quản lý và lãnh đạo trong tổ chức. Đối với hoạt động quản lý thành tích, nhờ khung năng lực mà họ có cách hiểu chung về những gì sẽ được kiểm soát và đo lường.

Giúp người quản lý xác định những gì cần tập trung và thúc đẩy trong thảo luận đánh giá thành tích. Đối với việc vận hành hệ thống lương, việc quyết định một người ở bậc lương nào trong một thang lương sẽ dễ dàng hơn và có cơ sở rõ ràng hơn vì doanh nghiệp chỉ cần so sánh mức độ đáp ứng và yêu cầu năng lực.

3. Hỗ trợ mạnh mẽ cho công tác tuyển dụng

Doanh nghiệp có một hệ thống khung năng lực hiệu quả để xây dựng những năng lực cốt lõi nhằm tìm kiếm ứng viên phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp.

Trong quá trình tìm kiếm ứng viên, tổ chức sẽ sử dụng hệ thống T-TEST bằng hệ thống câu hỏi phù hợp với các vị trí cần tuyển dụng mà công ty đang xây dựng, vận hành và phát triển.  Đồng thời, khung năng lực cũng có thể giúp quảng bá hình ảnh công ty rõ nét hơn và ứng viên sẽ hiểu rõ văn hóa doanh nghiệp một cách rõ ràng, cụ thể thông qua hệ thống khung năng lực cốt lõi. Giúp doanh nghiệp thu hút ứng viên và định vị thương hiệu nhà tuyển dụng.

4. Giúp đánh giá năng lực của nhân viên một cách chính xác và phù hợp

Với một bộ khung năng lực hoàn chỉnh, nhà quản trị nhân sự sẽ có được bộ so sánh các năng lực cốt lõi, chuyên môn, lãnh đạo giúp doanh nghiệp đánh giá nhân viên khách quan, nhìn nhận đúng năng lực của mỗi cá nhân, từ đó có thể gắn kết khung năng lực với hệ thống tổng đãi ngộ một cách hiệu quả.

5. Xây dựng kế hoạch đào tạo công tác đào tạo tại doanh nghiệp

Khung năng lực không chỉ được áp dụng để đánh giá nhân sự và tuyển dụng mới bắt đầu mà còn giúp định hướng trong việc đào tạo và phát triển nguồn lực trong công ty. Khi đánh giá mức độ năng lực của từng vị trí, công ty xác định vị trí nào cần đào tạo và mức độ đào tạo cho từng vị trí trong lộ trình thăng tiến.

6. Nâng tầm năng lực để không bị “bỏ lại” phía sau!

Hiện nay, tình trạng người lao động lâu năm mãi không tiến xa ngày càng trở nên phổ biến. Đó là khi người lao động không có động lực làm việc, muốn chuyển việc mà sợ không đủ năng lực, muốn thăng chức mà không biết mình cần bổ sung năng lực gì!

Trong xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ, việc phát triển năng lực giúp doanh nghiệp của bạn tăng khả năng thích nghi và tồn tại trong môi trường kinh doanh, xã hội và công nghệ đang biến đổi liên tục. Xây dựng khung năng lực hiệu quả giúp nâng cao năng lực của bản thân, tạo ra lợi thế trong việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, thiết lập chỗ đứng vững chắc trong ngành và tạo ra nhiều giá trị cho cuộc sống. Doanh nghiệp muốn phát triển và tạo môi trường cho nhân sự cần có những tư duy mới mẻ, việc xây dựng khung năng lực là lựa chọn đúng đắn và cần thiết cho doanh nghiệp. 

Để ứng dụng tối ưu hiệu quả khung năng lực trong doanh nghiệp, Phần mềm X360 PersonQ của EDTEXCO sẽ giúp hệ thống doanh nghiệp của bạn được thiết lập đúng đắn và nâng cao hiệu suất toàn bộ doanh nghiệp.  

 Share on: