Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa EDTEXCO và TRẠM ĐỌC – ALPHA BOOKS