Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa EDTEXCO và tập đoàn BMS