X LMS

Trường học thông minh
Kiến tạo doanh nghiệp học tập xuất sắc

icon-list Tích hợp các công cụ đánh giá năng lực nhân sự, tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo

icon-list Quản trị và đề xuất lộ trình học tập, đào tạo cho toàn bộ nhân sự công ty

icon-list Ðánh giá trước, trong, sau đào tạo; Tổng hợp, báo cáo quá trình và kết quả học tập của nhân sự

icon-list Có thể kết nối và đồng bộ với các hệ thống phần mềm quản lý nhân sự khác của DN

Dành cho quản lý

 • Quản lý kế hoạch đào tạo
 • Học liệu
 • Học viên, giảng viên, tổ chức
 • Môn học, giáo trình, chương trình
 • Lớp học
 • Tổ chức thi sát hạch an toàn bảo mật
 • Đánh giá năng lực dựa trên kết quả

Dành cho giáo viên

 • Khả năng theo dõi quá trình học tập, chấm điểm và góp ý cho học viên
 • Thảo luận, video call cho phép tạo lớp học sinh động theo thời gian thực
 • Dễ dàng tạo các khóa học mới sinh động

Dành cho học viên

 • Trải nghiệm học tập trên mọi thiết bị, học mọi lúc mọi nơi, giao diện hiện đại thân thiện
 • Bài kiểm tra đa dạng các lĩnh vực, hỗ trợ cả hai hình thức: tự kiểm tra và kiểm tra chấm điểm với giảng viên
 • Học tập trên nhiều định dạng khác nhau: video, slide, audio, lớp học tương tác…
 • Chủ động truy cập sàn học liệu và tự đăng ký những khóa học khả dụng
 • Theo dõi chi tiết quá trình học tập, tiến độ thời gian của từng khóa học hoặc từng học liệu