X Content Hub

Ngân hàng tri thức nội dung đào tạo

Các sản phẩm và dịch vụ

Tư vấn, cung cấp, tổ chức, triển khai thực hiện các khóa học trực tiếp (offline)

Tư vấn, cung cấp các bài giảng, tài liệu, khóa học trực tuyến (online)

Tư vấn, thiết kế, xây dựng nội dung đào tạo theo yêu cầu

X-Contenthub ngân hàng nội dung tri thức và nội dung đào tạo bao gồm hệ thống các khóa đào tạo online và offline xây dựng Mô hình Doanh nghiệp đào tạo xuất sắc.

X-Contenthub giúp doanh nghiệp thiết kế, xây dựng và lựa chọn các khoá học (online/offline) phù hợp với ma trận học tập, nhu cầu và kế hoạch đào tạo
Hệ thống nội dung đào tạo phong phú, đa dạng, chất lượng, xoay quanh việc phát triển các nhóm năng lực: năng lực chung (cốt lõi), năng lực quản lý lãnh đạo, năng lực chuyên môn… cho nhân sự

Creating An Excellent Learning Organization

Chương trình đào tạo “Kiến tạo doanh nghiệp học tập xuất sắc”

Khóa 1: Xây dựng tổ chức và văn hóa học tập trong doanh nghiệp

Khóa 2: Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực và quản trị nhân tài

Khóa 3: Đánh giá năng lực nhân sự toàn diện; xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo

Khóa 4: Huấn luyện nhà đào tạo (Train the Trainer)

Khóa 5: Kích hoạt năng lực học tập của nhân sự

Creating An Excellent Learning Organization

Chương trình đào tạo “Kiến tạo doanh nghiệp học tập xuất sắc”


icon-01
Hiểu được tư tưởng, tư duy, mô hình và phương pháp xây dựng “Tổ chức học tập và văn hóa học tập trong Doanh nghiệp”
icon-02
Xây dựng được Chiến lược phát triển nguồn nhân lực và quản trị nhân tài
icon-03
Xây dựng được Khung năng lực và Ðánh giá năng lực nhân sự toàn diện; Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động đào tạo
icon-04
Tạo dựng Hệ thống học tập trên nền tảng công nghệ
icon-05
Nâng cao năng lực Huấn luyện, đào tạo cho đội ngũ Lãnh đạo, quản lý, giảng viên nội bộ
icon-05
Phát triển và nâng cao năng lực học tập của người học (nhân sự); CÁ NHÂN HÓA, việc học tập tới từng nhân sự
icon-05
Nâng cao năng lực huấn luyện, đào tạo xuất sắc cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý, giảng viên nội bộ
icon-05
Phát triển và nâng cao năng lực học tập của người học, cá nhân hóa việc học tập từng nhân sự

Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo toàn diện X Leadship

Bao gồm 35 chuyên đề đào tạo khác nhau xoay quanh 03 trụ cột chính:

Chương trình “Phát triển năng lực lãnh đạo toàn diện” do đại học MIT SLOAN, top 5 trường ĐH Kinh doanh nổi tiếng nhất thế giới, phối hợp với SKILLSOFT – Thư viện số cho doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Chương trình học tập trộn lẫn (On&Off) Blended X Leadership

Kế hoạch đào tạo

Lựa chọn chủ đề phù hợp với mục tiêu và nhu cầu của doanh nghiệp (6-12 chủ đề)
Thiết kế nội dung chương trình phù hợp dựa trên chủ đề đã chọn

Đào tạo khởi động

Giới thiệu tổng quan về lộ trình học tập
Hướng dẫn cho bộ phận đào tạo: Giao nhiệm vụ theo tiến độ thời gian; Đánh giá, đo lường kết quả; Báo cáo tình hình học tập

Đào tạo - Tổng kết tháng/quý

Thực hành áp dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống cụ thể của tổ chức
Tổng kết đánh giá quá trình học theo từng giai đoạn

Đào tạo - Tổng kết toàn khóa học

Chương trình E-Learning trên thư viện nội dung số

Đặc điểm nổi bật của Skillsoft

Nội dung học tập

Chương trình chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc tế dành cho các DN
Toàn bộ video bài giảng đã được Vietsub

Thời gian học tập

Học chủ động mọi lúc, mọi nơi trên mọi nền tảng thiết bị máy tính, di động…

Hình thức học tập

Học tập dưới nhiều hình thức như: video bài giảng, đọc sách, nghe sách nói thực hành, tự kiểm tra đánh giá

Quản lý đào tạo

Người quản lý đào tạo có thể giao nhiệm vụ theo tiến độ thời gian, cá nhân hóa lộ trình học tập, theo dõi quá trình học tập cá nhân và nhóm, đánh giá tiến độ và tiến bộ của học viên